logo

CYFROWY URZĄD WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Instrukcja

1. Wstęp

Portal CU SIDAS służy do komunikacji klientów z urzędem. Dzięki udostępnieniu przez urząd usług w postaci elektronicznej interesanci mogą załatwiać wiele spraw za pośrednictwem Internetu. Portal daje możliwość wymiany dokumentów głównie poprzez formularze elektroniczne. Klient może załatwiać sprawy administracyjne, bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście, bądź też może pobrać i wydrukować dokumenty niezbędne do załatwienia spraw, w których obecność osobista jest nieodzowna. Do wypełnienia i wysłania formularza niezbędna jest rejestracja w systemie, oraz posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź też profilu zaufanego na e-PUAP (w przypadku gdy CU SIDAS jest zintegrowany z e-PUAP). Na portalu interesant, oprócz możliwości wymiany korespondencji z urzędem, czy zapoznania się z katalogiem usług świadczonych przez dany referat, może sprawdzić na jakim etapie realizacji znajduje się sprawa.

2. Rejestracja na portalu/Zakładanie nowego konta

Aby móc korzystać z możliwości oferowanych przez portal CU SIDAS użytkownik powinien posiadać: adres e-mail (elektroniczną skrzynkę pocztową) oraz klucz z certyfikatem kwalifikowanym (tzw. podpis elektroniczny) lub profil zaufany na e-PUAP. Podczas pierwszego logowania klikamy w przycisk Logowanie (Rys. 1) znajdujący się w menu po lewej stronie, a następnie w wyświetlonym oknie, Zarejestruj się (Rys. 2). Pojawi nam się formularz rejestracji (Rys. 3), do którego wprowadzamy swoje dane.

Należy pamiętać, że informacje, które podajemy na swój temat, będą później automatycznie wykorzystywane w formularzu elektronicznym, dlatego warto podać ich jak najwięcej. Pola oznaczone *, są obowiązkowe i nie mogą pozostać puste.

Przy definiowaniu hasła zabezpieczającego dostęp do konta, możemy wykorzystać przycisk Generuj hasło. Jest to narzędzie, które może pomóc w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła. Przy jego użyciu system sam automatycznie wypełni pola formatki Nowe hasło oraz Ponownie i poniżej wyświetli je użytkownikowi. Należy jednak liczyć się z tym, iż hasło takie będzie z pewnością trudniej zapamiętać niż takie, które użytkownik samodzielnie zdefiniuje.

Po wypełnieniu formularza musimy odznaczyć, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przebiegiem realizowanych procedur, oraz że zapoznaliśmy się z Regulaminem Portalu. Dodatkowo użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po wykonaniu tych kroków klikamy Zarejestruj, a następnie sprawdzamy swoją pocztę e-mail (adres który podaliśmy w formularzu), na którą otrzymamy link aktywacyjny do konta. Po potwierdzeniu rejestracji uzyskamy możliwość zalogowania się do systemu.

 

 

logowanie cu.png

Rysunek 1. Logowanie.

 

logowanie 2.png

Rysunek 2. Rejestracja w systemie.

formularz cu.png

Rysunek 3. Formularz rejestracji.

 

3. Logowanie do systemu

W celu wysłania dokumentów czy sprawdzenia postępu prac nad przesłanymi do urzędu wnioskami, musimy zalogować się na nasze konto w systemie CU SIDAS. Po kliknięciu w przycisk Logowanie znajdujący się w menu bocznym (Rys. 4), pojawi się okno logowania (Rys. 5), w które należy wprowadzić adres e-mail, oraz hasło dostępu (podane w formularzu na etapie rejestracji). Po wykonaniu tych czynności system przeładuje stronę na konto użytkownika.

 

logowanie cu.png

Rysunek 4. Logowanie do systemu.

 

Rysunek 5. Okno logowania.

 

Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany na elektronicznej platformie usług administracji publicznej to może skorzystać z opcji Zaloguj się za pomocą ePUAP (funkcjonalność dostępna po włączeniu przez administratora systemu CU SIDAS). Po kliknięciu w link (Rys. 6) wyświetli nam się strona logowania. W pola login oraz hasło należy wpisać dane utworzone podczas rejestracji na portalu ePUAP (Rys. 7).

 

logowanie za pomoca e puap.png

Rysunek 6. Logowanie za pomocą ePUAP.

 

Rysunek 7.Okno logowania - ePUAP.

 

4. Nowe hasło

Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła utworzonego podczas rejestracji, może skorzystać z opcji Zapomniałem hasła (Rys. 8). Po kliknięciu w link, system poprosi o podanie adresu e-mail, (wprowadzamy ten, który wpisywaliśmy w formularz podczas rejestracji) (Rys. 9). Ne ten adres zostanie wysłany link strony (Rys. 10), gdzie użytkownik będzie mógł zdefiniować hasło. W wyświetlonym oknie należy podać nowe hasło, potwierdzić wpisując je ponownie, operację kończymy klikając przycisk Zmień hasło (Rys. 11).

 

zapomnialem hasla.png

Rysunek 8. Nowe hasło.

 

 

Rysunek 9.E-mail użytkownika.zmiana hasła.bmp

Rysunek 10. Link do zmiany hasła dostępu.

 

Nowe hasło.bmp

Rysunek 11. Zmiana hasła.

 

5. Panel górny w systemie

Po zalogowaniu do system mamy możliwość skorzystania z przycisków w panelu górnym (Rys. 13), oraz z zakładek w menu górnym i bocznym (Rys. 14). W panelu górnym znajdziemy następujące przyciski funkcyjne:

 - wyszukiwanie dowolnego elementu na stronie portalu, klikając Zaawansowane, wyświetli nam się okno, w którym możemy zawęzić zakres wyszukiwanych informacji (Rys. 12):

 

Rysunek 12. Wyszukiwarka zaawansowana.

 

Drukuj.png - drukowanie zawartości strony,

Wyślij.png - opcja pozwala wysłać link artykułu na podany adres e-mail,

gg.png - wersja strony dla przeglądarki tekstowej,

kontrast.png - wersja strony z dużym kontrastem, opcja pomocna dla osób słabo widzących powoduje wyświetlenie strony w wersji kontrastowej,

zwiększ czcionke.png  - zwiększ czcionkę, powoduje powiększenie wielkości liter na stronie,

Zmniejsz czcionke.png  - zwiększ czcionkę, powoduje powiększenie wielkości liter na stronie,

Kanał rss.png - kanał RSS, dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość otrzymywania aktualizacji o informacjach zamieszczanych na portalu,

 

Rysunek 13. Panel górny.

 

6. Zakładki w menu bocznym i górnym

Zakładki dostępne w menu górnym i bocznym (wyświetlanie zakładek uzależnione jest od ustawień danego urzędu):

menu boczne zakładki.png

 

 

 


 

Rysunek 14. Zakładki w menu górnym i bocznym.

 

Redaktorzy -  lista osób odpowiedzialnych za treści i artykuły pojawiające się na portalu,

Rejestr zmian  – wykaz zmian w systemie (patrz pkt. 12),

Logowanie/Moje konto – (patrz pkt. 7),

Statystyki  - statystyki dotyczące liczby odwiedzin, liczby odsłon, czasu spędzonego na stronie portalu,

Mapa strony,

Pomoc – miejsce gdzie użytkownik znajdzie wskazówki ułatwiające poruszanie się po systemie,

Aktualności – wiadomości, artykuły zamieszczane przez urząd na portalu,

Rejestry – możliwość podejrzenia spraw wnoszonych do urzędu, które są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw,

Status sprawy – wpisując ID sprawy sprawdzimy etap jej realizacji w urzędzie, (każda sprawa wpływająca do urzędu otrzymuje swój nr ID)

Kalkulatory – funkcja, która w prosty sposób pomoże użytkownikowi obliczyć opłatę pobieraną przez urząd, za niektóre z usług (patrz pkt. 11),

Ankiety –lista pytań zdefiniowanych przez urząd, w celu poznania opinii użytkowników,

Płatności – - wykaz wszystkich wymaganych opłat, które należy wnieść przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie (patrz pkt. 10),

Wykaz danych o środowisku - wykaz dokumentów zamieszczonych przez urząd zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

Katalog usług - lista usług udostępnionych przez urząd (patrz pkt. 9),

 

7. Zakładka Moje konto

Zakładka Moje konto dostępna jest w bocznym menu tylko dla zalogowanych użytkowników systemu. Mamy tu kilka folderów do wyboru, które ułatwiają poruszanie się po portalu:

moje sprawy.png Moje sprawy – na ekranie roboczym wyświetli się lista spraw prowadzonych, zgłoszonych do urzędu,

odebrane.png Odebrane - na ekranie roboczym wyświetli się lista dokumentów przychodzących w formie elektronicznej do użytkownika z urzędu. Trafia tu również Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które generowane jest dla każdego złożonego przez użytkownika, za pomocą e-usługi wniosku. UPO jest dowodem poprawnego złożenia i doręczenia wniosku do urzędu,

Wysłane.png Wysłane - na ekranie roboczym wyświetli się lista dokumentów wysłanych przez klienta do urzędu,

Robocze.pngRobocze – na ekranie roboczym wyświetli się lista e–usług oczekujących na dokończenie,

Płatnosci.pngPłatności - na ekranie roboczym wyświetli się lista płatności wymaganych w realizowanych przez klienta e-usługach,

Ustawienia.pngUstawienia – na ekranie roboczym wyświetli się formularz, w którym użytkownik ma możliwość korekty swoich danych oraz usunięcia konta,

Operacje.png Operacje - na ekranie roboczym wyświetli się lista operacji wykonywanych na koncie użytkownika,

Wyloguj się.png Wyloguj się - zakończenie pracy w systemie.

8. Ekran roboczy

Jednym z elementów obszaru roboczego w zakładce Moje konto, jest pasek menu zlokalizowany w jego górnej części (Rys. 17). Znajdują się na nim przyciski, które wyświetlają się i są aktywne w zależności od tego, w którym z folderów jesteśmy (Moje sprawy, Odebrane, Wysłane etc.) i jaki dokument na liście wybierzemy.

 

ER5.png

Rysunek 15. Ekran roboczy.

 

Pokaż.png Pokaż – możliwość podglądu zawartości danego pliku (w folderze Robocze, dzięki temu przyciskowi przechodzimy do edycji niedokończonego formularza),

Usuń.png Usuń – możliwość usunięcia wybranej pozycji z listy,

potwierdz odbior.png Potwierdź odbiór - potwierdzając odbiór dokumentu, użytkownik otrzyma dostęp do treści tegoż dokumentu,

Pobierz.png Pobierz - możliwość pobrania paczki plików wchodzących w skład danego dokumentu elektronicznego i zapisania jej na dysku komputera,

Wizualizuj.png Wizualizuj – możliwość wygenerowania i zapisania graficznej wizualizacji dokumentu,

Weryfikuj.png Weryfikuj - sprawdzenie poprawności złożonego w danym dokumencie podpisu elektronicznego,

szukaj2.png Szukaj – wyszukiwarka plików,

Status.png Sprawdź status sprawy – możliwość weryfikacji stanu wniosku w urzędzie.

9. Wysyłanie formularza elektronicznego

Portal zalogowanym użytkownikom umożliwia wypełnianie i wysyłanie formularzy w formie elektronicznej, a następnie dalsze monitorowanie przebiegu realizacji sprawy. Po zalogowaniu się do systemu z bocznego menu wybieramy Katalogu usług (Rys. 18), a następnie podmiot, do którego chcemy skierować wniosek. Wyświetli nam się zbiór wszystkich usług udostępnianych przez dany urząd. Wskazanie z listy danej usługi spowoduje wyświetlenie karty e-usługi, która jest opisem, zawierającym dane instytucji oraz szereg informacji związanych ze świadczoną usługą (Rys. 20). Po upewnieniu się, że jest to usługa, którą chcemy zrealizować, klikamy przejście do wypełnienia formularza elektronicznego.

 

katalog uslug.png

Rysunek 16. Katalog e-usług.

 

Rysunek 17. Wykaz e-usług udostępnianych przez urząd.

 

formularz karta.png

Rysunek 18. Karta e-usługi.

 

W przypadku, gdy już wcześniej korzystaliśmy z danego formularza, a nie został on dokończony i wysłany do urzędu system nas o tym poinformuje (Rys. 21). W wyświetlonym komunikacie użytkownik będzie miał do wyboru możliwość skorzystania z wersji roboczej lub rozpoczęcie wypełniania formularza od początku.


Na końcu każdego formularza mamy do wyboru trzy opcje dalszego postępowania (Rys. 22): Wydrukuj formularz, Zapisz wersję roboczą (spowoduje zapis formularza w folderze Robocze), oraz Podgląd formularza (jeśli usługa przewiduje więcej niż jeden wniosek do wysłania znajdziemy w tym miejscu przycisk Następny krok). Klikając na Podgląd formularza wyświetli nam się podgląd wniosku oraz dodatkowe informacje (Rys. 23). Po weryfikacji możemy przejść do Wysyłania e-usługi lub cofnąć się do formularza za pomocą przycisku Poprzedni krok (Rys. 23).

 

komunikat.png

Rysunek 19. Komunikat - niedokończony formularz.

 

f1.png

Rysunek 20. Formularz.

 

f2.png

Rysunek 21. Podgląd wniosku.

 

Wybierając opcję Wyślij e-usługę pokaże nam się komunikat z prośbą o wybór jednej z dwóch metod podpisu wniosku: Profil zaufany e- PUAP (korzystamy w przypadku posiadania profilu zaufanego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej) lub Certyfikat kwalifikowany (Rys. 21). Przy wyborze Certyfikatu kwalifikowanego kolejnym krokiem będzie określenie nadawcy podpisu kwalifikowanego (Rys. 22) a następnie użycie przycisku Rozpocznij podpisywanie. Po poprawnym wykonaniu wszystkich czynności usługa zostanie wysłana do urzędu a do folderu Odebrane na koncie użytkownika wpłynie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

 

 

Rysunek 22. Wybór metody uwierzytelniania

 

podpisz dokument.png

Rysunek 23. Wybór dostawcy podpisu kwalifikowanego.

 

10. Płatności

W zakładce Płatności dostępnej w menu bocznym, mamy wykaz wszystkich wymaganych opłat, które należy wnieść przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie. Na ekranie roboczym w pasku znajdziemy dwa przyciski:

Pokaż.png – możliwość podglądu informacji o danej płatności,

generuj druk wpłaty.png - możliwość wygenerowania, oraz wydrukowania druku wpłaty (Rys. 24).

 

 

generowanie druku wpłaty.png

Rysunek 24. Generuj druk wpłaty.

 

Druk zapłaty.png

11. Kalkulatory

Użytkownik, który chce obliczyć opłatę pobieraną przez urząd za niektóre z usług, może skorzystać z funkcji Kalkulatory. Mamy do wyboru cztery opcje: wycinkę drzew, wynajem dróg, podatki, sprzedaż alkoholu (Rys. 26). Każdy z kalkulatorów to krótki formularz, którego pola należy wypełnić czy też odpowiednie zaznaczyć. Jeśli uzupełniliśmy wszystkie niezbędne informacje po wciśnięciu przycisku Oblicz system poda właściwy wynik (Rys. 27).

Rysunek 25. Kalkulatory.

 

kalkulator wycinka drzew.png

Rysunek 26. Kalkulator wycinka drzew.

 

12. Rejestr zmian

Każdy użytkownik może prześledzić zestawienie modyfikacji dokonanych na portalu. Klikając w zakładkę Rejestr zmian na ekranie roboczym pojawią nam się kryteria wyszukiwania, dzięki którym możemy sprecyzować zakres czasu oraz danych jaki nas interesuje (Rys. 24).

 

Rysunek 27. Rejestr zmian, kryteria.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 250B 60-166 Poznań
stopka
Tel. 61 86 05 911
fax 61 86 85 884
loading...
Proszę czekać...